“Si veus clarament el teu camí, segueix-lo”

¿Per què no et dones a Déu d'una ve­gada..., de debò... ara!? (Camí, 902)

Si veus clarament el teu camí, segueix-­lo. ― Com és que no rebutges la covar­dia que et deté? (Camí, 903)

«Aneu, prediqueu l'Evangeli... Jo seré amb vosaltres...» ― Això ha dit, Jesús... i t'ho ha dit a tu. (Camí, 904)

Et regni eius non erit finis. ― I el seu Regne no tindrà fi! No et fa content treballar per un regnat així? (Camí, 906)

Nesciebatis quia in bis quae Patris mei sunt oportet me esse? ― Que no sabíeu que jo m'haig de dedicar a les coses que pertanyen al meu Pare? Resposta de Jesús adolescent. I resposta a una mare com la seva Mare, que fa tres dies que l'està buscant, convençuda que s'ha perdut. ― Resposta que troba complement en aquelles paraules de Crist, que transcriu Sant Mateu: «Qui estima el seu pare o la seva mare més que a mi, no és digne de mi». (Camí, 907)