"Les ànimes santes han de ser felices"

T'explicava que fins i tot persones que no han rebut el baptisme m'han dit, commogudes: «és veritat, jo comprenc que les ànimes santes han de ser felices, perquè miren els successos amb una visió que està per damunt de les coses de la terra, perquè veuen les coses amb ulls d'eternitat». Tant de bo no et manqui aquesta visió! - vaig afegir després -, perquè siguis conseqüent amb el tracte de predilecció que de la Trinitat has rebut. (Forja, 1017)

T'asseguro que, si els fills de Déu ho volem, contribuirem poderosa­ment a il·luminar el treball i la vida dels homes, amb la resplendor divina -eterna!- que el Senyor ha volgut dipositar en les nostres ànimes. - Però «el qui diu que habita en Jesús, ha de seguir el camí que Ell va seguir», com ensenya Sant Joan: camí que duu sempre a la glòria, i que passa - sempre també- a través del sacrifici. (Forja, 1018)

Senyor meu Jesús: fes que senti, que secundi de tal manera la teva gràcia, que buidi el meu cor..., perquè l'omplis Tu, el meu Amic, el meu Germà, el meu Rei, el meu Déu, el meu Amor! (Forja, 913)