"Dolç i Immaculat Cor de Maria"

Acostuma't a posar el teu pobre cor en el Dolç i Immaculat Cor de Maria, per­què te'l purifiqui de tanta escòria, i et dugui al Cor Sacratíssim i Misericordiós de Jesús. (Solc, 830)

En complir-se el temps de la purificació de la Mare, segons la llei de Moisès, cal anar amb el Nen a Jerusalem per presentar-lo al Senyor (Lc 2, 22).

I aquesta vegada seràs tu, amic meu, qui portarà la gàbia de les tòrtores. ―Te n’adones? Ella ―la Immaculada!― se sotmet a la llei com si estigués immunda.

¿Aprendràs amb aquest exemple, nen babau, de complir, malgrat tots els sacrificis personals, la Santa Llei de Déu?

Purificar-se! Tu i jo sí que necessitem purificació! Expiar, i, per damunt de l’expiació, l’Amor. ―Un amor que sigui cauteri que abrasi la ronya de la nostra ànima, i foc, que encengui amb flames divines la misèria del nostre cor. (Sant Rosari. 4rt misteri de goig)

Rebre missatges per correu electrònic

email