Vídeos sobre sant Pau al web de l'Opus Dei

Des del 28 de juny de 2008 fins al 29 de juny de 2009, l'Església ha celebrat un any jubilar dedicat a sant Pau, amb ocasió del bimil·lenari del seu naixement. El web de l'Opus Dei recull una sèrie de vídeos sobre l’Apòstol de les Gents.

Opus Dei - Vídeos sobre sant Pau al web de l'Opus Dei

En convocar l' Any Paulí , el sant Pare va convidar els cristians a aprofundir en els ensenyaments de l’apòstol, promovent "esdeveniments litúrgics, culturals i ecumènics, així com diverses iniciatives pastorals i socials, totes inspirades en l’espiritualitat paulina".

El web de l'Opus Dei ha publicat cada mes un vídeo dedicat a sant Pau que ha servit d’introducció a algun dels seus ensenyaments.

El matrimoni, la feina, la identificació amb Crist, o les cartes de sant Pau són algunes de les qüestions que aborden diversos professors de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu.

El Prelat de l'Opus Dei introdueix la sèrie. Mons. Xavier Echevarría considera “un regal del sant Pare” aquest any jubilar i expressa el desig que “tothom aprengui de la doctrina de Jesucrist a través del que ens ha transmès l’apòstol sant Pau. Val la pena que llegim els seus escrits amb atenció i que els portem a la nostra meditació personal”.

Així mateix, esmenta la influència que sant Pau va tenir en sant Josepmaria, “per a qui constituïa un punt molt important aquesta afirmació de sant Pau: “Mihi vivere Christus est”: el meu viure és Crist. Així volia interpretar i viure tota la seva vida”.

Basílica de Sant Pau Extramurs (Roma), centre de l'Any Jubilar.

Us oferim els enllaços als vídeos:

Introducció a l'Any Paulí (Mons. Xavier Echevarría)

Sant Pau: viure en Crist

Sant Pau i el matrimoni

Sant Pau i la unió de fe i raó

La vocació de sant Pau

Les cartes de sant Pau

Sant Pau i els fills de Déu

Sant Pau, predicador incansable

Sant Pau i la caritat

Sant Pau i la divinitat de Jesucrist

Sant Pau i els primers cristians

Sant Pau i el treball

Sant Pau i l’eucaristia