Viatges pastorals del prelat al juliol i l'agost de 2017

Mons. Fernando Ocáriz visitarà diversos països d'Europa per estar amb fidels i amics de la Prelatura. Aquest és el recorregut del seu viatge pastoral.

Del Prelat
Opus Dei - Viatges pastorals del prelat al juliol i l'agost de 2017 El prelat de l'Opus Dei farà un viatge pastoral a diversos països d'Europa.

Sant Josepmaria va fer molts viatges durant la seva vida per compartir alguns moments amb fidels de l'Opus Dei de diversos països. És un costum que han continuat els seus successors. En les properes setmanes, moltes persones podran estar per primera vegada amb el nou prelat de l'Opus Dei.

Estarà a Portugal des del 4 de juliol fins al dia 8, on acudirà a Fàtima per pregar al lloc on, ara fa 100 anys, la Mare de Déu es va aparèixer als tres pastorets.

Mons. Fernando Ocáriz viatjarà a Madrid, on tindrà diverses reunions entre el 28 de juny i el 3 de juliol. Estarà a Portugal des del 4 de juliol fins al dia 8, on acudirà a Fàtima per pregar al lloc on, ara fa 100 anys, la Mare de Déu es va aparèixer als tres pastorets.

Estarà a Barcelona entre els dies 13 i 17 del mateix mes, on tindrà diverses trobades de caràcter pastoral.

El dia 1 d'agost viatjarà a París, on romandrà fins al dia 5 d'aquest mes. Aquest dia es traslladarà a Alemanya fins al 21 d'agost i des d'aquí viatjarà a Holanda i a Bèlgica, per estar amb persones que participen en la tasca apostòlica de l'Opus Dei en aquests països.

Entre el 22 i el 25 d'agost tindrà diverses trobades pastorals a Milà (Itàlia), des d'on es traslladarà a Marsella. Després, viatjarà al santuari de Torreciutat. Allà assistirà a l'ordenació sacerdotal de dos fidels agregats de la Prelatura, que es celebrarà el 3 de setembre al temple marià.