Viatges pastorals del prelat al juliol i agost

En les properes setmanes, Mons. Fernando Ocáriz emprendrà diversos viatges pastorals en què es reunirà amb fidels de la prelatura, cooperadors i altres persones que participen en els mitjans de formació.

Photo by Clay Banks on Unsplash

A finals del mes de juny, Mons. Fernando Ocáriz viatja a Pamplona, on passarà bona part de l'estiu. Des d'allà es traslladarà a diversos indrets per carretera: Barcelona, Zuric, Viena, Budapest, Zagreb, Ljubljana i Milà.

Després, el prelat de l'Opus Dei tornarà a Pamplona, des d'on viatjarà a diverses ciutats i al santuari de Torreciutat. El 22 d'agost emprendrà la tornada a Roma.