Un any dedicat a redescobrir el valor de la família

Amb motiu del cinquè aniversari de la publicació de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, el Papa ha anunciat un any dedicat a la família. Del 19 de març del 2021 al 26 de juny del 2022.

El papa Francesc ho anunciava durant el res de l'Àngelus del diumenge 29 de desembre en què l'Església celebrava la festa de la Sagrada Família. "Serà una oportunitat per aprofundir en els continguts del document ― referint-se a l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia sobre la bellesa i l'alegria de l'amor familiar―. Des d'ara us convido a què us uniu a les iniciatives que es promouran al llarg de l'any i que seran coordinades pel dicasteri per als Laics, la Família i la Vida", va dir el Papa.

L'any "Família Amoris Laetitita" començarà el proper 19 de març, festa de sant Josep, i conclourà el 26 de juny de 2022 amb la celebració de la trobada de famílies que tindrà lloc a Roma. Serà simultani amb Any de Sant Josep.

L'experiència de la pandèmia ha posat en relleu el paper central de la família com a Església domèstica i la importància dels llaços comunitaris entre les famílies, que fan de l'Església una "família de famílies" (AL 87).

Objectius de l'any "Família Amoris Laetitita"

1. Difondre el contingut de l'exhortació apostòlica "Amoris Laetitia", per "fer experimentar que l'Evangeli de la família és alegria que omple el cor i la vida sencera" (AL 200). Una família que descobreix i experimenta l'alegria de tenir un do i ser al seu torn un do per a l'Església i la societat, "pot arribar a ser una llum en la foscor del món" (AL 66). I al món d'avui li cal aquesta llum!

2. Anunciar que el sagrament del matrimoni és un do i té en si mateix una força transformadora de l'amor humà. Per això, cal que els pastors i les famílies caminin junts en una corresponsabilitat i complementarietat pastoral, entre les diferents vocacions en l'Església (cf. AL 203).

3. Fer les famílies les protagonistes de la pastoral familiar. Així, es requereix "un esforç evangelitzador i catequètic dirigit a la família" (AL 200), ja que una família deixebla esdevé també una família missionera.

4. Conscienciar els joves de la importància de la formació en la veritat de l'amor i el do de si mateixos, amb iniciatives dedicades a ells.

5. Ampliar la mirada i l'acció de la pastoral familiar perquè esdevingui transversal, incloent-hi els esposos, els nens, els joves, la gent gran i les situacions de fragilitat familiar.+Info: Web Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida