Tres noves invocacions a les lletanies del rosari

"Mater Misericordiae", "Mater Spei" i "Solacium migrantium". Aquestes són les tres noves invocacions incloses per voluntat de Papa Francesc a la llista de les lletanies lauretanes.

Opus Dei - Tres noves invocacions a les lletanies del rosari

Encara que són antigues, les lletanies —anomenades "lauretanes" pel Santuari de la Santa Casa de Loreto que les va fer famoses— tenen una forta connexió amb els moments de la vida de l'Església i la humanitat.

Per voluntat de Papa Francesc, des del passat 20 de juny de 2020, s'han afegit tres noves invocacions a la Mare de Déu: Mare de la misericòrdia, Mare de l'esperança i Consol dels migrants.

La primera invocació es col·locarà després de Mare de l'Església, la segona després de Mare de la divina gràcia i la tercera després de Refugi dels pecadors.

Descarregar el guió del rosari en format JPG