Poden pertànyer a l’Opus Dei persones casades?

La major part dels fidels de la Prelatura estan casats i s'esforcen per seguir Jesucrist precisament en les circumstàncies ordinàries de la seva vida: en el seu treball fora i dintre de la llar, tenint cura de la seva família, mantenint l'amor conjugal sempre jove, rebent amb generositat els fills que Déu els concedeix, educant-los amb cura i transmetent-los la fe amb el seu exemple i la seva caritat.