Paraules de Mn. Ignasi Pujol en la benedicció de l'alt relleu de sant Josepmaria i el beat Àlvar a Montserrat

Mn. Ignasi Pujol, vicari de l'Opus Dei per a Catalunya i Andorra, va adreçar unes paraules d'agraïment en acabar la missa conventual celebrada a la basílica de Montserrat el 24 de febrer, el dia que va tenir lloc la benedicció d'un alt relleu de sant Josepmaria i el beat Àlvar al camí de Sant Miquel.

Reverendíssim Pare Abat:

Avui és un dia en què el Senyor inspira un sentiment d’agraïment i de joia en el cor de tots.

Primer de tot, és un dia d’agraïment, per l’acollida i l’afecte que l’Obra rep i sent de l’Abadia montserratina des del 1941. El beat Àlvar del Portillo va estar aquí per primera vegada per saludar l’Abat Aureli Escarré, el juny del 1941. S’havien conegut a Madrid poques setmanes abans. Després, el beat Àlvar va passar aquí la Setmana Santa del 1943. I al setembre d’aquell mateix any, sant Josepmaria va venir per primer cop a visitar Montserrat, convidat pel que esdevindria el seu amic, el Pare Aureli Escarré. Uns anys més tard, el 1954, a la festa de la Mare de Déu de Montserrat, sant Josepmaria va ser curat de la diabetis, després d'un atac fortíssim en què va estar a punt de morir. Així, doncs, des d’aquells convulsos quaranta fins ara, l’Obra ha estat sempre a l’abric del seu mantell blau. L’Abadia, durant vuitanta-tres anys ha fet com de canal de la gràcia, mitjançant el qual ha arribat la maternal ajuda de la Reina del Cel a l’Opus Dei.

En segon lloc, avui és un dia de joia, perquè per als fidels cristians, i particularment els catalans, pujar a la Santa Muntanya és sempre causa d’alegria. Des d’aquí, la Mare de Déu, com un far de llum que mai no s’exhaureix, ens mostra el camí cap a bon port, és a dir, cap al seu Fill. Com deia sant Josepmaria, “a Jesús sempre s’hi va i s’hi «torna» per Maria”. Demanem, doncs, que l’Estel de Montserrat il·lumini la catalana terra, guiant-nos cap al Cel.

Moltíssimes gràcies, doncs, en nom del Prelat de l’Obra, Mons. Fernando Ocáriz, que ha seguit de prop el procés de realització de l’escultura i les mostres de cordialitat i afecte de l’abadia de Montserrat envers l’Obra. Per a la Prelatura, pels seus membres, cooperadors i amics, és un gran honor tenir la figura del seu Fundador en el camí de Sant Miquel.

Permeti’m, Pare Abat, que —per justícia i caritat— aprofiti l’avinentesa per agrair a l’abat emèrit Josep Maria Soler tants detalls amb què ha mostrat la seva benevolència cap a l’Obra, des que l’any 2002 volgués presidir en aquesta basílica la Missa d’acció de gràcies pel centenari de sant Josepmaria. Més endavant va donar la seva autorització perquè es treballés a l’arxiu de l’Abat Escarré la correspondència entre l’Abat Aureli i sant Josepmaria; i finalment, l’any 2015 encapçalés la Missa d’acció de gràcies per la beatificació del beat Àlvar del Portillo.

Montserrat es prepara per commemorar l’any vinent el seu primer mil·lenari. Aquesta celebració projecta en el nostre horitzó la figura de l’Abat Oliba, que fundà aquest Monestir l’any 1025 com una peça cabdal del seu projecte de recristianitzar la nostra terra. Aquest desig s’ha mantingut ferm mitjançant aquesta comunitat orant benedictina al llarg d’aquests segles. La seva tasca ha resultat providencial moltes vegades, especialment en els segles de la modernitat.

Alhora, l’Opus Dei s’apropa modestament al seu primer centenari. També desitgem la cristianització de la nostra terra, sent fidels al nostre propi carisma de cercar la santificació en la vida ordinària, en el treball. Estimem el món apassionadament, i per això volem que tothom conegui Crist de la mà de Maria. Per això, demanem la protecció de la Mare de Déu de Montserrat, i junts resem pels mil anys vinents de l’Abadia que aquí s’assenta.

Gràcies, doncs, benaurat Monestir, que ens aixoplugues!, moltes gràcies, Pare Abat!

Tota la nostra lloança a Déu nostre Senyor!

Montserrat, 24 de febrer del 2024