Notícies de la Causa d'Eduardo Ortiz de Landázuri

L’11 de desembre de 1998, enllestits els tràmits necessaris, l'arquebisbe de Pamplona va decretar la introducció de la Causa de Canonització i va tenir lloc la primera sessió del procés diocesà de la vida, virtuts i fama de santedat.

Eduardo Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Notícies de la Causa d'Eduardo Ortiz de Landázuri

Tota la investigació diocesana va acabar el 28 de maig del 2002 i de seguida es va enviar la còpia autèntica a la Congregació per a les Causes dels Sants.

A la Congregació per les Causes dels Sants es troba en estudi la Positio super vita et virtutibus.