Missatge del prelat (24 de maig de 2022)

El prelat de l’Opus Dei ens convida a sentir les alegries i els sofriments del món com quelcom personal, acudint especialment a la Mare de Déu aquest mes de maig.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

Les paraules bíbliques et daré els pobles per herència, posseiràs el món d’un cap a l’altre (Sl 2, 8) fan referència profèticament a Jesucrist i, per tant, en ell i amb ell a cadascun de nosaltres. Res del món no ens és aliè als cristians.

Que aquesta realitat ens mogui també a sentir —a saber— com a molt nostres totes les alegries i tots els sofriments del món, i ens porti a ser constants en l’oració (Rm 12, 12) sense deixar de viure alegres en l’esperança, acudint a la intercessió de la nostra Mare, Santa Maria, especialment aquest mes de maig.

Amb tot l’afecte us beneeix el vostre Pare

Fernando Ocáriz

Roma, 24 de maig de 2022