Missatge del prelat (20 de febrer de 2021)

A l’inici de la Quaresma, Mons. Ocáriz ens convida a buscar la identificació amb Crist per la via de la pobresa que suggereix el dejuni.

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i els fills!

Hem començat la Quaresma, preparació de la Setmana Santa, que ens recorda els quaranta dies que Jesús va passar al desert. Amb el seu dejuni i amb l’experiència de les temptacions, el Senyor ens mostra que n’hi ha prou amb Déu. Les pràctiques quaresmals del dejuni, l’almoina i l’oració ens ajuden a introduir-nos de nou en aquesta realitat.

A través del dejuni busquem identificar-nos amb Crist per la via de la pobresa: com a «experiència de privació, als qui el viuen amb senzillesa de cor els porta a descobrir de nou el do de Déu i a comprendre la nostra realitat de criatures que, a imatge i semblança seva, troben en Ell el seu compliment» (Francesc, missatge per a la Quaresma 2021).

Com sabem, la bellesa de la virtut de la pobresa no rau principalment en la renúncia als béns creats, sinó en renunciar al desordre que la persona experimenta quan aquests béns no estan integrats a l’horitzó de Déu. La pobresa proclama i recorda la bondat originària de la creació i de les coses materials, mentre que n’afirma el desinterès com «una manifestació que el cor no se satisfà amb les coses creades, sinó que aspira al Creador» (Converses, núm. 110).

Aquesta Quaresma pot ser un temps oportú per il·lusionar-nos de nou amb aquest repte: examinar el nostre cor per descobrir de quina manera les coses materials de les quals disposem contribueixen a tirar endavant la missió que Déu ens ha confiat. Llavors ens podrem desprendre més fàcilment de les que no ho fan i caminar lleugers com el Senyor, que no tenia «on reposar el cap» (Lc 9, 58). Amb la pobresa aprendrem a apreciar les coses del món quan veiem el valor que tenen com a camí d’unió amb Ell i de servei als altres, i sabrem renunciar amb alegria a les que, avui i ara, no formen part d’aquest camí.

Amb tot l’afecte us beneeix

el vostre Pare

Roma, 20 de febrer de 2021