Meditació sobre el Diumenge de Rams: Una resposta de fe

Meditació predicada per Mn. Xavier Brossa amb motiu de la festa del Diumenge de Rams.

Opus Dei - Meditació sobre el Diumenge de Rams: Una resposta de fe

Meditació en català

Meditación en castellano