La intenció mensual: resar tots plegats

Publiquem la intenció mensual del 2-10-2021 fins al 2-10-2022, que el prelat proposa als fidels i amics de l'Opus Dei.

Intenció mensual del 2-10-2021 fins al 2-10-2022

A més d'unir-nos a les intencions de pregària del Papa, durant el període que comprèn des del 2-10-2021 fins al 2-10-2022, el prelat proposa als fidels i amics de l'Opus Dei la següent intenció:

Demanem al Senyor pel projecte de millora de l'impuls i la coordinació de les tasques apostòliques, que s'està desenvolupant en diferents circumscripcions de l'Obra. Mirem de contribuir-hi amb els nostres projectes d'impuls i iniciativa apostòlica, deixant-nos inspirar per l'Esperit Sant. Desenvolupant els propis talents allà on som, som ferment cristià. Ell és el Senyor de la Història i compta amb nosaltres per renovar el món.


Els creients saben que l'oració unida i perseverant pot assolir-ho tot. Aquesta confiança en el poder de l'oració ha estat comentada amb freqüència pel Papa, qui demana periòdicament que els cristians preguin per intencions particulars.

Al mateix temps, la pregària i l'acció són inseparables: les intencions de l'oració es tradueixen en un profund treball apostòlic en els diversos ambients. Per aquest motiu, des de mitjans dels anys cinquanta sant Josepmaria va començar a proposar una intenció mensual que fos l'objecte de la pregària, estudi i treball apostòlic de moltes persones.

El fundador de l'Opus Dei —i posteriorment els successors— han anat suggerint intencions específiques per les quals resar i actuar. D'alguna manera, sant Josepmaria pretenia que tots sentissin les necessitats de l'Obra, de l'Església i del món, i resessin i treballessin tots plegats. Amb el pas el temps, el costum de la intenció mensual s'ha concretat en la Prelatura de diferents maneres i durades (diversos mesos, un any, etc.).