“La vida no és una piulada, demana matisos“

Un centenar de sacerdots d’arreu de Catalunya han reflexionat sobre la veritat que “Déu t’estima” en el marc de les 55enes Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura celebrades a Premià de Dalt els dies 21 i 22 de gener. Els ponents han aportat les seves respectives reflexions sobre la paraula Amor, que ha presidit la trobada.

Al llarg de les Jornades de Castelldaura, les diverses ponències “han sabut compaginar aspectes doctrinals i altres pastorals” tal com ha dit el seu director, Dr. Domènec Melé, en finalitzar les mateixes. “Estimar Jesús, no caminar sols i cercar la intimitat amb el Senyor”, ha afegit, han estat els tres eixos amb referència als quals han girat totes les intervencions.

L’acompanyament el necessitem tots

Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, ha reflexionat sobre com acompanyar en el context actual. “El Kerigma, l’anunci què Déu t'estima i que Crist és viu, em sembla clau i fonamental per a la pastoral d’avui” ha afirmat. Una veritat que com ha explicat no és tan evident per a moltes persones en un context que ha comparat amb Babilonia, l'exili del poble d'Israel. Hi ha llenguatges diferents, una gramàtica diferent de la cristiana i cal saber com “connectar sense perdre la identitat però amb cintura per dialogar”, segons el Bisbe auxiliar. L’altra idea que ha aportat és que l’acompanyament espiritual personalitzat és clau, i cal una persona “que escolti, que estimi i no jutgi” perquè “la vida no és una piulada, demana matisos i serenitat.” I finalment ha afirmat que “et sents tan estimat pel Senyor que no pots deixar d’anunciar-lo”.

“et sents tan estimat pel Senyor que no pots deixar d’anunciar-lo”

Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, en la seva intervenció ha començat fent un retrat de la societat actual “vivim en una pluralitat de cultures i una de dominant amb unes característiques: superficialitat, emotivitat, materialisme, immediatesa, el no esforç, la cultura de la no transcendència...”. Però segons Cristau, “a un jove puc oferir-li el camí de l’amistat amb Jesús, que Crist és viu, que t’estima, que et salva”. De vegades “som pobres de temps” i “l’acompanyament el necessitem tots. No anar sols”.

El professor Josep-Ignasi Saranyana en la seva intervenció ha aportat una reflexió terminològica del terme Amor des d'una visió històrica. Segons Saranyana, “sovint ens ho juguem tot en les paraules”. Ha citat a Benet XVI i l’encíclica Deus caritas est on el Papa emèrit reflexiona amb referència al sentit de la paraula amor tot distingint entre amor àgape -virtut- i amor eros -passió-. “La confusió entre la passió i la virtut trastoca també la comprensió de la revelació del missatge de l'amor de Déu envers nosaltres” ha afirmat. Saranyana també ha ofert la visió d’Aristòtil, sant Tomàs, Nietzsche, Maragall i Max Scheler. I com a conclusió ha dit que “caldrà parlar més de les virtuts i recordar sovint que només les virtuts fan l'home bo”.

Així, a les Jornades, des de la premissa del missatge que es troba a l’Exhortació apostòlica del Papa Francesc Christus vivit, “Déu t’estima” s'ha tractat d’entendre què és l’Amor i aprofundir sobre la centralitat de l'Amor; per altra banda s’ha explicat que Déu ens estima i que ens crida a l’amor i com ajudar a trobar-lo; i finalment s'ha parlat de com anunciar i acompanyar en l’amor en el context actual.

Més informació

Nota del primer dia de les Jornades Castelldaura 2020
Totes les fotos aquí sota o en aquest enllaç de Flickr
Tots els àudios aquí sota o en aquest enllaç de Soundcloud
Pàgina web de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura