Indulgències plenàries en l'Any de la Fe

Amb motiu de l'Any de la Fe, el prelat de l'Opus Dei -seguint les disposicions establertes- ha assenyalat diverses ocasions per lucrar la indulgència plenària. Us oferim el decret i un enllaç a les indulgències indicades per la Penitenciaria Apostòlica.

DECRET

Amb motiu del 50è aniversari de l'obertura del concili Vaticà II, el sant pare Benet XVI ha convocat un Any de la Fe que comença l'11 d'octubre de 2012 i acaba en la solemnitat de Jesucrist, rei de l'Univers, el 24 de novembre de 2013.

Desitjant que aquest temps sigui "una bona ocasió per introduir tot el cos eclesial en un temps d'especial reflexió i redescobriment de la fe" (Motu proprio Porta fidei , núm. 4), animo els fidels de la Prelatura a aprofitar aquest any de gràcia molt units a la persona i intencions del Sant Pare i tota l'Església universal.

Amb aquesta finalitat, tenint en compte les disposicions del decret de la Sagrada Penitenciaria de data 14 de setembre de 2012

ESTABLEIXO

1. Podran guanyar el do de la indulgència plenària durant aquest Any de la Fe, amb les condicions establertes pel decret abans esmentat:

a) Tots aquells que vagin a l'església prelatícia de Santa Maria de la Pau en forma de peregrinació i participin en una sagrada cerimònia o almenys romanguin per un cert temps en pregària, concloent amb el parenostre, el credo i una invocació a la santíssima Mare de Déu i sant Josepmaria (cf. decret de la Penitenciaria de 14-IX-2012, § b).

b) Els fidels de la Prelatura que, afegint la professió de fe, participin en una celebració eucarística solemne en qualsevol lloc sagrat en les solemnitats del Senyor i de la benaurada Mare de Déu, en les festes dels Apòstols i Patrons de la Prelatura (cf. . Codex iuris particularis Operis Dei, n. 5), el 9 de gener, el 14 de febrer, el 20 d'abril, el 2 de maig, el 26 de juny, el 16 de juliol, el 14 de setembre, el 2 de octubre i el 28 de novembre (cf. decret de la Penitenciaria de 14-IX-2012, § c).

c) Tots els fidels que rebin devotament la benedicció papal amb indulgència plenària que impartiré a la solemne celebració de la festa de sant Josepmaria el 26 de juny (cf. decret de la Penitenciaria de 14-IX-2012).

2. Atorgo en l'àmbit del fur intern als preveres de la Prelatura que confessen a l'església Prelatícia les facultats determinades al c. 508 § 1 del CIC (cf. decret de la Penitenciaria de 14-IX-2012).

Donat a Roma, a la seu de la cúria Prelatícia, el dia 11 d'octubre de 2012, en l'inici de l'Any de la Fe.