Estudis a propòsit de Jesucrist

Estudis teològics sobre Jesucrist publicats a Romana.

Perfectus Deus, perfectus homo
Reflexions sobre l'exemplaritat del misteri de l'Encarnació del Verb en els ensenyaments de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.

Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, lector de la Sagrada Escriptura
Article publicat a Romana en el qual es realitza un aproximació teològica a sant Josepmaria com a lector de la Sagrada Escriptura des de tres perspectives: una de caràcter biogràfic, una altra que indaga fragments de l'Escriptura i la tercera en què es fixa en el personalíssim estil de propugnar l'Evangeli en la predicació.

La llibertat guanyada per Crist en la Creu
Aproximació teològica a alguns ensenyaments de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer sobre la llibertat.