Entrevista a Mn. Lluís Tusquellas al programa "El mirall de l'Església"

Entrevista a Mn. Lluís Tusquellas, director del Centre Sacerdotal Rosselló i organitzador de les Jornades de Qüestions Pastorals, al programa "El mirall de l'Església" de la Cadena Cope.

1- Quina creu vostè que pot ser la conclusió més important d'aquestes jornades per impulsar la gran proposta de l'encíclica 'Fratelli tutti' a les parròquies, a les comunitats cristianes i en altres àmbits pastorals?

Que l’amor fratern universal serà la solució a totes les crisis que pateix la humanitat. El missatge es dirigeix a tots els homes. I els cristians hem de fer-lo arribar a tothom, sense exclusió. La nostra societat és un món tancat perquè només és per a alguns i n’exclou molts d’altres. Per tal que els fidels siguin més conscients del missatge, pot ser útil fer algunes trobades en cada àmbit pastoral, llegir-la i comentar-la, i així arribi al cor de la gent.

2- Què destacaria de la primera jornada, dilluns passat, amb la presentació general de l'encíclica i com una concreció de la 'Deus Caritas est'?

El doctor Joan Torra en la presentació va fer primer unes consideracions metodològiques, veien les semblances amb l’altra encíclica Laudato si’, i un resum de cada capítol. I va acabar amb una tria de les frases més rellevants. Considerant la universalitat del seu missatge, remarcà com la caritat pot canviar el nostre món, amb actituds com l'amabilitat, la cultura del diàleg, la col·laboració comuna, i el coneixement recíproc; ens espera una joiosa feina, va concloure.

El doctor Joan Costa ha partit d’una de les crítiques que s’han fet a l’encíclica Fratelli tutti del Papa Francesc que ha estat la manca de fonamentació teològica i cristològica, i alhora que no segueix la tradició de les encícliques socials, que han estat instrument d’evangelització, tot mostrant la llum de la fe en les qüestions socials, i on la proposta de Crist ha estat sempre present. En la ponència s’ha intentat mostrar com en els ensenyaments de la Doctrina social de l’Església hi ha sempre una continuïtat i una novetat, i s’han de llegir els documents a la llum de la tradició eclesial. Malgrat que aquest fonament no ha estat explicitat es pot trobar espigolant l’encíclica, per la intencionalitat del Papa d’arribar a tot el món de bona voluntat, proclamant les exigències ètiques de la fraternitat. Tanmateix, aquesta fonamentació es troba abastament en les encícliques de Benet XVI, Deus caritas est i Caritas in veritate, que són presents en el cap i el cor del sant Pare, i a la llum de la qual ofereix les seves reflexions.

3- Què aporta la segona jornada, amb les sessions sobre l'anàlisi de la viabilitat del model econòmic que planteja la 'Fratelli tutti' i sobre l'aplicació de l'encíclica de Francesc a partir de l'ètica?

El Doctor Joan Fontrodona ha dit que el nou model econòmic de la Fratelli tutti és absolutament necessari, també és possible, tot i que és molt difícil. El model econòmic s’ha d’adaptar a la realitat, fent que l’activitat de l’empresa no es guiï només pels interessos dels accionistes, sinó pels de tots els actuants: treballadors, consumidors, directius, accionistes i pel bé comú. Ha posat exemples de propostes i empreses que ja segueixen aquest camí. En resum la nova teoria econòmica ha de posar les persones en lloc del benefici.

El doctor Domènec Melé ha explicat que la fonamentació ètica del pensament del Papa en aquesta encíclica es basa en la fraternitat cristiana; missatge bàsic de l’evangeli; tenim un Pare comú. A partir d’aquí s’entenen els requeriments del diàleg, l’amabilitat, que contradiuen els reduccionismes antropològics. La crida sembla utòpica, però no ho serà si en posem a treballar.

4- L'encíclica 'Fratelli tutti' combina grans reflexions des de la fe cristiana amb valoracions morals sobre realitats socials, polítiques i humanistes. Quin és, segons vostè, el principal missatge que el Sant Pare vol oferir a l'Església i al món d'avui?

Que el missatge cristià sobre l’amor i la fraternitat universal serà la solució a les crisis en què es troba el nostre món d’avui. Les conseqüències d’aquesta amistat social, com ara l’amabilitat, l’aprenentatge del veritable diàleg, la col·laboració, la necessària justícia, faran el món més humà.

5- Per als qui no han pogut seguir les sessions ni presencialment ni de manera telemàtica, com també per als interessats a repassar-les o aprofundir-hi, quan i de quina manera podran accedir a les exposicions escrites o per vídeo?

Poden trobar les referències a la web opusdei.cat, a les https://jornadescastelldaura.wordpress.com/. En aquests llocs hi trobaran els enllaços per seguir les ponències.

Web del programa "El mirall de l'Església"