El papa Francesc evoca sant Josepmaria com a "precursor del Concili Vaticà II"

En un missatge enviat pel secretari d'Estat, Mons. Pietro Parolin, als participants del Congrés Internacional sobre sant Josepmaria celebrat a Roma, el papa Francesc parla del missatge de sant Josepmaria.

Traduïm a continuació el missatge que el papa Francesc ha adreçat al Gran Canceller de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, Mons. Xavier Echevarría, i als participants del congrés celebrat a Roma:

“Amb ocasió del Congrés Internacional dedicat a "Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer i el pensament teològic", organitzat al final de l'Any de la Fe per la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, institució acadèmica inspirada per ell, el Summe Pontífex Francesc dirigeix a tots la seva afectuosa salutació, amb el desig que l’exemple preciós de la vida sacerdotal del sant fundador, precursor del Concili Vaticà II, en proposar la crida universal a la santedat, susciti en tots els fidels de la gran família de l'Opus Dei una certesa renovada de que el creient, en virtut del baptisme que l'incorpora a Crist, és cridat a ser sant i a col·laborar amb el seu treball quotidià a la salvació de la humanitat.

Sa Santedat, alhora que recorda la veritat perenne predicada amb la paraula i amb la vida per sant Josepmaria Escrivà -que la fecunditat de l'apostolat és en la pregària i en una vida sacramental intensa i constant-, demana una pregària per la seva persona i el seu ministeri, i invocant la llum de l'Esperit Sant per a una fructuosa reflexió, imparteix a Sa Excel·lència, al Rector Magnífic i als professors, la desitjada Benedicció Apostòlica, que estén als presents i a tots aquells que freqüenten la Pontifícia Universitat.”

Arquebisbe Pietro Parolin

Secretari d'Estat de Sa Santedat