El Papa Francesc demana fidelitat i un amor misericordiós als assistents de les Jornades de Castelldaura

El prelat de l'Opus Dei, Xavier Echevarría, recorda la preocupació de sant Josepmaria per a trobar els millors professors per a formar els primers sacerdots de la Prelatura en el 50 aniversari de les jornades.

Durant el primer dia de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura s'han llegit unes línies de les cartes enviades en motiu del 50 aniversari de les jornades pel Papa Francesc i el bisbe Xavier Echevarría, prelat de l'Opus Dei. A continuació transcribim aquestes cartes.

Carta de part del Papa Francesc

Estimat en el Senyor,

Amb una atenta carta, s'ha adreçat al Sant Pare per manifestar-li els seus sentiments d'adhesió i filial afecte, alhora que el fa partícip d'algunes iniciatives pastorals.

El Papa Francesc agraeix cordialment aquest gest, al qual correspon pregant a Crist Jesús, Summe i Etern Sacerdot, que concedeixi a tots els participants en les mateixes la gràcia de mantenir-se sempre fidels al ministeri, i els anima a seguir aprofundint en la formació sacerdotal i en el coneixement de Crist Bon Pastor, responent d'aquesta manera amb fidelitat a la seva crida i el seu amor misericordiós. A més, suplica que continuïn pregant per ell i per tots el fruits del seu servei a l'Església universal.

Amb aquests desitjos, Sa Santedat els imparteix de cor la implorada Benedicció Apostólica, que estén complagut als seus familiars.

L'ocasió m'és grata per expressar-li el testimoni de la meva estima en Crist.

Assessor

Carta del prelat de l'Opus Dei, Xavier Echevarría

Roma, 19 de gener de 2015

Que Jesús guardi als qui organitzeu i participeu a les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura! Estimats:

deitjo unir-me a la vostra acció de gràcies pel 50 aniversari de demà, amb la seguretat que també sant Josepmaria i l'estimadíssim beat Álvaro, al costat de tants altres que han assolit ja la meta definitiva, us acompanyaran en la vostra celebració. Demanaré en la Santa Missa per vosaltres i pels fruits d'aquestes jornades.

El fundador de l'Opus Dei estava profundament enamorat del seu sacerdoci. Des dels seus primers passos al Seminari de San Carlos, el Senyor li omplí el cor d'afecte fratern i sincer pels seus germans seminaristes, més tard sacerdots, amb els quals va mantenir una llarga amistat. Amb la finalitat de preparar els primers membres de l'Obra per accedir a les ordes sagrades, va buscar el millor professorat que va poder, perquè era conscient de l'enorme importància de la formació teològica i pastoral del clergat, que tant eficaçment contribueix a la cristianització de la societat.

En aquest marc es desenvolupen les activitats que promoveu, i resulta entusiasmant comprovar els dons amb què la Providència divina premia els vostres esforços per donar suport a tots els sacerdots diocesans que ho desitgen i per aprendre de cadascun.

Confiem en l'ajuda de la Mare de Déu de la Mercè per tal de viure amb vibració proselitista el nostre ministeri, enamorats de la nostra vocació, ja que d'aquesta manera portarem molts joves al seminari i moltes decisions d'entrega a Déu en les diverses parròquies on treballeu.

Us prego, per acabar, que tingueu molt present el Sant Pare, en especial amb motiu del seu recent viatge a Sri Lanka i Filipines, i durant aquests mesos previs al Sínode sobre la Família.

Amb la meva més afectuosa benedicció,

in Domino

+Xavier

Més informació:
https://jornadescastelldaura.wordpress.com/
Accedir a les fotos
Accedir als àudios