El Papa Francesc convida a passar el rosari cada dia

Recollim el comunicat de l'oficina de premsa de la Santa Seu on el Sant Pare fa la petició a tots els fidels de passar el rosari aquest mes d'octubre, que inclou les oracions "Sub tuum praesidium" i l'arcàngel sant Miquel, expressament esmentades pel Papa.

Opus Dei - El Papa Francesc convida a passar el rosari cada dia

El Sant Pare ha decidit convidar a tots els fidels, d'arreu del món, a passar cada dia el Sant Rosari, durant tot el mes marià d'octubre i unir-se així en comunió i penitència, com a poble de Déu, per demanar a la Santa Mare de Déu i a Sant Miquel Arcàngel que protegeixin l'Església del diable, que sempre pretén separar-nos de Déu i entre nosaltres.

En els últims dies, abans del seu viatge als països bàltics, el Sant Pare es va reunir amb el P. Fréderic Fornos SI, director internacional de la Xarxa Mundial de Pregària pel Papa, i li va demanar que difongués la seva crida a tots els fidels del món, convidant-los a acabar el rés del Rosari amb l'antiga invocació "Sub Tuum Praesidium", i amb l'oració a Sant Miquel Arcàngel, que protegeix i ajuda en la lluita contra el mal (veure Apocalipsi 12, 7-12).

L'oració —va afirmar el Pontífex fa pocs dies, l'11 de setembre, en una homilia a Santa Marta, citant el primer llibre de Job—, és l'arma contra el Gran acusador que vaga pel món a la recerca d'acusacions". Només el pot derrotar l'oració. Els místics russos i els grans sants de totes les tradicions van aconsellar, en moments de turbulència espiritual, protegir-se sota el mantell de la Santa Mare de Déu pronunciant la invocació "Sub Tuum Praesidium".

La invocació "Sub Tuum Praesidium" diu el següent:

“Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta”.

[Sota la vostra protecció en refugiem, oh, Santa Mare de Déu! No defugiu les nostres súpliques en les nostres necessitats. De tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda].

Amb aquesta sol·licitud d'intercessió, el Sant Pare demana als fidels d'arreu del món que preguin perquè la Santa Mare de Déu, posi l'Església sota el seu mantell protector, per defensar-la dels atacs del maligne, el gran acusador, i fer-la, al mateix temps, sempre més conscient de les culpes, dels errors, dels abusos comesos en el present i en el passat i compromesa a lluitar sense cap vacil·lació perquè el mal no prevalgui.

El Sant Pare també ha demanat que el rés del Sant Rosari durant el mes d'octubre conclogui amb la pregària escrita per Lleó XIII:

“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen”.

[Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita. Sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni. Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi i vos, Príncep de la milícia celestial,
llanceu a l'infern, amb poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats
que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén].