El mes d’octubre, mes del Rosari

El mes d’octubre està dedicat especialment a la devoció del rés del rosari ja que en aquest mes se celebra l’advocació a la Mare de Déu del Roser.

Opus Dei - El mes d’octubre, mes del RosariMare de Déu del Roser de Pallerols. Foto: Miquel C.

A principis de mes, el 7 d'octubre, se celebra la festivitat de la Mare de Déu del Roser festa que convida els cristians a descobrir el rés del Rosari. Sant Joan Pau II en la seva Carta apostòlica "El Rosari de la Verge Maria", encoratjava a resar el rosari per aprendre de Maria “a contemplar la bellesa del rostre de Crist i a experimentar la profunditat del seu amor”.

Més informació:

Carta apostòlica de sant Joan Pau II "Rosarium Virginis Mariae"

Carta del Papa Francesc en què convida a resar el rosari

Text i àudio del llibre Sant Rosari, de Sant Josepmaria

• Breu vídeo de sant Josepmaria parlant de la Mare de Déu

Guió per resar el Sant Rosari

El rosari en mp3