Conclou el Congrés general extraordinari de l'Opus Dei

274 fidels de l'Opus Dei s'han reunit a Roma amb Mons. Fernando Ocáriz i els seus vicaris per adaptar els estatuts de la prelatura al motu proprio “Ad charisma tuendum”. Les conclusions es presentaran posteriorment al Dicasteri per al Clergat, l'ens de la Santa Seu amb competències sobre les prelatures personals.

El motu proprio Ad charisma tuendum (14-VII-2022) va modificar dos articles de la Constitució apostòlica Ut Sit, amb què es va erigir la prelatura el 1982, per adaptar-los a la normativa fixada per la recent Constitució apostòlica Praedicate Evangelium (19-III-2022) sobre la Cúria romana. 

El motu proprio indicava a més que els Estatuts de l'Opus Dei “seran convenientment adaptats, a proposta de la mateixa Prelatura, per a la seva aprovació pels òrgans competents de la Seu Apostòlica”. Amb aquesta premissa, el prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, va convocar un Congrés general extraordinari a Roma. A aquest Congrés general extraordinari, que va començar el 12 d'abril, hi han participat 126 dones i 148 homes.

A l'homilia de començament del Congrés, el prelat, comentant l'evangeli de la Missa, es va referir al desig dels deixebles d'Emmaús que el Senyor es quedés amb ells. Mons. Ocáriz feia aquesta mateixa petició perquè el Senyor guiés amb la seva gràcia el treball del Congrés, perquè es realitzés “en plena fidelitat a l'esperit rebut de sant Josepmaria, que inclou necessàriament la unió amb el Pontífex Romà, principi visible de la unitat de l’Església. Aquesta santa Església, de la qual l'Opus Dei n’és part i a la qual vol servir —seguint l'exemple de sant Josepmaria— com ella vol ser servida”.

Els treballs i les conclusions d'aquests dies es presentaran posteriorment al Dicasteri per al Clergat, l'ens de la Santa Seu amb competències sobre les prelatures personals. Més endavant, la Santa Seu comunicarà les modificacions finals als estatuts aprovades pel Papa, que és el legislador en la matèria.

Més informació a https://opusdei.org/ca-es/page/ad-charisma-tuendum-congres-general-extraordinari