Un nou número de «Romana»

Ha estat publicat el número 76 del butlletí de la prelatura de l'Opus Dei, «Romana», corresponent al primer semestre de 2023.

El número 76 de Romana, butlletí de la prelatura de l'Opus Dei, acaba de sortir, en castellà, a la web oficial romana.org. Conté documents i informacions corresponents al primer semestre del 2023, a més d'un breu editorial: “Units al voltant d'un do”.

A la secció “De la Santa Seu” es reprodueixen alguns documents del Papa i un de la secretaria general del Sínode dels Bisbes.

A continuació, en una secció a part, es recull una breu informació sobre el Congrés general extraordinari de l'Opus Dei que va tenir lloc el mes d'abril per preparar, d'acord amb l'establert pel Papa Francesc uns mesos abans al motu propi Ad charisma tuendum, una proposta de modificacions dels actuals estatuts de la Prelatura.

Els apartats que componen la secció “Del Prelat” són onze: Audiència amb el Sant Pare (la que va tenir lloc el 3 de juny); Erecció de circumscripcions; Trobades; Viatges pastorals (són dos els realitzats en el semestre, tots dos a terra espanyola: un a Sevilla i un altre a València i Múrcia); Meditacions; Homilies: Articles i entrevistes; Missatges; Discursos; Carta pastoral (la datada el 16 de febrer, sobre alguns aspectes de la fraternitat) i Missatges.

Sobre sant Josepmaria”, la secció següent, inclou una notícia de conjunt sobre la celebració a tot el món de la festa litúrgica de sant Josepmaria Escrivà, el 26 de juny; una altra sobre la dedicació d'una església a Polònia i algunes notes breus sobre novetats a la iconografia del fundador de l'Opus Dei a Espanya i França i sobre les darreres publicacions de les seves obres o en relació amb la seva figura.

De caràcter miscel·lani és la secció “Notícies”, on es poden trobar, entre d'altres, dades sobre l'erecció de nous centres de la Prelatura, l'activitat del vicari auxiliar, les ordenacions sacerdotals de fidels de l'Opus Dei del passat mes de maig i la marxa econòmica d'algunes obres apostòliques i circumscripcions territorials de la Prelatura.

Es dona pas a continuació a la secció “Iniciatives”, en què, a més d'altres notes informatives menors, en destaca una sobre la formació de llevadores i el seu impacte en la reducció de la mortalitat maternoinfantil al Congo.

L'estudi amb què es tanca aquest número de Romana, escrit per la professora Carla Rossi Espagnet, de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu, porta per títol “Trets diferenciadors de l'espiritualitat conjugal”.