«Allò que marca la diferència és el missatge viscut»

Aquest dimarts, han començat les 57enes Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura 2022. Els dos ponents que avui han intervingut, Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, i Joan Costa, delegat de Pastoral social i caritativa de l’arxidiòcesi de Barcelona en les seves intervencions han ressaltat la necessària centralitat de Jesucrist en la vida del prevere, i de tot cristià.

Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià
Armand Puig

[Web de les Jornades] • [Vídeo de la ponència d'Armand Puig] • [Vídeo de la ponència Joan Costa]

Una trentena de preveres, més aquells que ho han pogut seguir telemàticament, han reflexionat sobre “La centralitat de Jesucrist en la formació i la vida del prevere”, el tema de les 57 Jornades de Qüestions Pastorals. Un tema “sovintejat en els missatges dels darrers pontífexs”, tal com ha recordat Lluís Tusquellas, director del Centre Sacerdotal Rosselló, organitzador de les jornades.

Sobre la primacia de la figura de Jesucrist.

Armand Puig, especialista en Sagrada Escriptura, en la seva intervenció ha parlat sobre la missió primordial del prevere en anunciar Jesucrist al món d’avui i de presentar-lo atractivament. Ha començat compartint la idea que trobem en l’Evangeli: “Jesús ofereix paraules que sempre van acompanyades de gestos”. El “deixeble és el qui aprèn del Mestre, és a dir, una manera de ser i fer. El viure, és viure com Jesús visqué”.

En referència al context actual de pandèmia, Puig, ha dit que “la pandèmia és un mal, i ens ha fet mal, perquè ens ha posat la por al cos i ens ha fet replegar sobre nosaltres mateixos i això té conseqüències espirituals. Aquesta pandèmia posa en qüestió les identitats, posa en qüestió el ser apòstols.”

“Perquè l’Evangeli sigui atractiu, a part de ser fort fora de nosaltres, ha de ser fort dins nostre”, ha dit. Ho ha anomenat “l’atractivitat de Déu en el cor. Allò que marca la diferència és compartir un missatge viscut.”

Model de l’obrar cristià

La segona ponència del dia anava a càrrec de Joan Costa, delegat de Pastoral social i caritativa de l’arxidiòcesi de Barcelona. Ha explicat com Crist model de l’obrar cristià serà sempre la referència primera i última.

Una de les idees que ha traslladat als assistents ha estat que “la vida de Crist és preceptiva, norma concreta i universal del nostre obrar”. Ha afirmat també que “una ètica purament humana no és plenament humana. L’ètica si vol ser humana ha de ser cristiana donat que Crist és el criteri moral. No és un element a tenir en compte en veure el nostre comportament moral sinó que el seguiment de Crist s’expressa en cada una de les normes.”

Altres missatges que ha deixat amb la seva intervenció han estat que “actuar no és altra cosa que un acte concret d’estimar nostre Senyor. Hem de créixer en la identificació amb Crist. Una acció és bona o dolenta en la mesura que indica a l’home el camí cap a la felicitat.” Per altra banda, “les benaurances són el nostre carnet d’identitat”.

Ignasi Font, vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya, qui ha inaugurat les jornades, ha tingut un record pels preveres que han mort en el darrer any, Ferran Blasi, Enric Moliné, Francesc Salvia i Ramon Bosch, assidus participants de les jornades i alguns d’ells estrets col·laboradors en el disseny de les sessions força anys.

El Vicari ha manifestat que “la vida de Jesús segueix viva i actual” i ha recordat unes paraules del Papa Francesc als preveres: “cal no descuidar les vinculacions constitutives de la pròpia identitat: la primera amb Jesús.” I ha afegit que “si volem convocar la gent al seguiment de Crist, hem de procurar mostrar-lo amb la nostra vida, fer amable la seva figura”. També ha fet referència a sant Josepmaria, fundador de l’Opus Dei amb qui va coincidir en diverses ocasions i “parlés del que parlés, no faltava mai una referència, almenys implícita, a la vida de Jesús.”

Jornades Castelldaura 2022

Demà, segona jornada...

Aquest dimecres 26 de gener, es preveu la participació de Lluc Buch, professor de Teologia moral de la Universitat de Navarra amb la ponència «Per a mi, el viure és Crist» i Julio Diéguez, rector del seminari de la Prelatura i professor de Teologia moral a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu, amb la ponència «Els mateixos sentiments de Crist Jesús».

Degut a les circumstàncies sanitàries provocades per la pandèmia de la Covid-19, tal com ha explicat Lluís Tusquellas en l’inici, les Jornades se celebren a la Sala d’actes de l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua per segon any consecutiu. Els inscrits poden seguir les intervencions de manera presencial o telemàtica pel canal de Youtube. Posteriorment, estaran disponibles per a tothom en la pàgina web de les jornades.

El Centre Sacerdotal Rosselló

L’organitzador de l’activitat és el Centre Sacerdotal Rosselló, una entitat promoguda per la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació intrínsecament unida a l’Opus Dei que ofereix als sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut espiritual que els estimuli en la seva tasca sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió amb els seus germans en el sacerdoci.