A Kenya, un programa per a engegar micronegocis

El projecte TOT, “Trainer of Trainers”, ha permès a vuitanta dones del districte rural Ngarariga, a Kenya, engegar els seus propis negocis i fer front a les necessitats econòmiques de les seves famílies.

Iniciatives socials

Fins ara s'han beneficiat de TOT un total de 465 dones a tres pobles: Ngong, Ngarariga i Riara. TOT surt endavant gràcies a 45 universitàries que presten la seva ajuda sota la supervisió de Mrs. Susan Kinyua, directora del projecte.

El 2003, amb l'ajuda de Kianda Foundation i de la Unió Europea, nasqué el projecte “Trainer of Trainer”, dirigit a formar universitàries aptes per a qualificar dones de l'àrea rural, amb l'objectiu final de fer que les segones puguin engegar micronegocis. “Es tracta que la dona sigui protagonista del desenvolupament econòmic”, explica Susan Kinyua. “Recordo una dona que quedà vídua, perdré tot, i va haver de deixar els seus fills amb la seva mare perquè no tenia on viure. Si estic sola, pensava, puc demanar recer en qualsevol part i manejar-me. A través del projecte ‘Trainer of Trainer’, aquesta dona ha pogut iniciar un petit negoci, ha aconseguit una casa i actualment viu amb els seus fills”.

L'estructura de TOT beneficia tant les universitàries com les dones a qui es dirigeix. D'una banda, les estudiants assisteixen a un curs intensiu d'una setmana, durant el qual la directora del projecte exposa les circumstàncies de les dones a les quals atendran i els objectius que pretenen assolir. Després, continuen amb un període de preparació a través de sessions sobre el desenvolupament de la personalitat i sobre mètodes d'investigació. Durant aquest temps, les universitàries visiten les cases de les dones que han estat recomanades per l'Oficina local de Desenvolupament Comunitari.

Per la seva banda, les 60 ó 70 dones que es beneficien cada any del pla atenen sessions de capacitació que imparteixen les universitàries. Al cap d'un mes, cada dona ha de preparar un projecte de negoci i planificar el seu desenvolupament, cosa que realitza amb l'ajuda de les estudiants. Després de posar-se d'acord sobre les despeses que cal afrontar per a començar el negoci, les futures empresàries reben la quantitat necessària, que procedeix de fons proporcionats per la Unió Europea, el “Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten” i la Fundació Kianda. Durant 6 mesos, les universitàries continuen visitant totes les setmanes les microempresàries per a ajudar-les a resoldre els problemes que puguin sorgir. Els resultats, freqüentment positius, fan possible que les dones retornin cada setmana o mensualment un percentatge important dels diners que han rebut a l'inici del projecte, en molts casos el 20%.

Un altre punt important del TOT són les lliçons sobre “Life Skills”. Es tracta de sessions sobre “l'art de viure” en sentit ampli, on es transmeten idees i consells per desenvolupar les habilitats i els talents propis en harmonia amb la part espiritual de la persona. Classes sobre virtuts humanes, com l'honestedat, l'alegria i l'esperit de servei, o consells per tenir cura del capteniment personal i la higiene social, formen part del programa, així com algunes nocions sobre etiqueta. Referent a això, assenyala Susan Kinyua: “El projecte incideix en tota la persona; les dones aprenen a fer millor ús de les coses, i com a conseqüència immediata creix la seva pròpia estima. Una alumna em va dir que tenia tanta por a fracassar si començava alguna cosa, que preferia quedar-se a casa, immobilitzada per la por. Ara, després de molt temps, diu que el seu marit la respecta, perquè ella està aportant quelcom important a la llar”.

El passat 22 de març va tenir lloc la cerimònia de clausura de l'última edició d'aquest projecte, en la qual Mrs. Regina Gitau, encarregada d'educació per a adults del districte de Kiambu, i Mr. Titus Katembu, de la Unió Europea, van lliurar certificats d'assistència a les 80 noves empresàries. Per a la majoria era el primer certificat que rebien en la seva vida. Ambdós funcionaris van agrair a les universitàries de Fanusi Study Centre el servei i la dedicació que han demostrat al llarg del programa. A més, van animar a les dones a continuar amb els negocis que havien començat i a millorar-los.

La festa acadèmica va finalitzar amb un pastís fet a Kibondeni College, un centre educatiu especialitzat en el sector de serveis que, igual que Fanusi, és una obra corporativa de l’Opus Dei.