Marian: Sortir de la bombolla

La Marian vivia en una "bombolla", com diu ella. Tenia tot el que necessitava: família, escola, amics. En haver de fer servei comunitari com a requisit en el seu col·legi, va començar a veure les necessitats que passen moltes persones. La idea de sant Josepmaria que "de 100 ànimes ens interessen les 100", l'anima a seguir treballant per servir els altres.

Testimonis