Número d'articles: 43

La fe catòlica explicada en 40 claus

Coincidint amb la cloenda de l’Any de la fe, us oferim en format ePub i PDF el document “Resums de fe cristiana”, 40 breus articles que ens sembla que resumeixen de forma senzilla, entenedora i pràctica els ensenyaments de l’Església.

Textos doctrinals

Tema 1. L’existència de Déu

La dimensió religiosa caracteritza l’ésser humà. Purificades de la superstició, les expressions de la religiositat humana manifesten que hi ha un Déu creador.

Textos doctrinals

Tema 2. La revelació

Déu s’ha revelat com a ésser personal a través d’una història de salvació. Ha creat i ha educat un poble perquè fos custodi de la seva paraula i per preparar-lo per a l’encarnació de Jesucrist.

Textos doctrinals

Tema 3. La fe sobrenatural

La virtut de la fe és una virtut sobrenatural que capacita l’home per assentir fermament tot el que Déu ha revelat.

Textos doctrinals

Tema 4. La natura i les obres de Déu

Davant la paraula de Déu que es revela només cap l’adoració i l’agraïment. L’home cau de genolls davant un Déu que tot i ser transcendent es fa interior intimo meo.

Textos doctrinals

Tema 5. La Santíssima Trinitat

És el misteri central de la fe i de la vida cristiana. Els cristians són batejats en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Textos doctrinals

Tema 6. La creació

La doctrina de la creació és la primera resposta als interrogants fonamentals de l’home sobre el seu origen i la seva fi.

Textos doctrinals

Tema 7. L’elevació sobrenatural i el pecat original

Quan va crear l’home, Déu el va constituir en un estat de santedat i justícia. A més a més va atorgar la possibilitat de participar en la seva vida divina a l’home que usa bé la llibertat.

Textos doctrinals

Tema 8. Jesucrist, Déu i home veritable

Jesucrist va assumir la natura humana sense deixar de ser Déu: és veritable Déu i veritable home.

Textos doctrinals

Tema 9. L’encarnació

L’encarnació és la demostració per excel·lència de l’amor de Déu als homes, perquè la segona persona de la Santíssima Trinitat —Déu— es fa partícip de la natura humana en la unitat de la persona.

Textos doctrinals