Número d'articles: 96

Com viure la virtut cristiana de la pobresa?

Els cristians, seguint l’exemple de Jesús, estem cridats a viure la virtut cristiana de la pobresa. Moltes vegades no entenem què significa o implica aquesta crida. Per a tants es presenta com una tasca àrdua, incompatible amb els temps que vivim, o com una virtut negativa que treu més del que dona. Ens introduïm en alguns dels possibles interrogants per ajudar a redescobrir la riquesa de la virtut cristiana de la pobresa.

Textos doctrinals

La catequesi de sant Rafael

La catequesi és una obra de misericòrdia espiritual –ensenyar a qui no ho sap–, que té una gran importància en la missió de l'Església.

Textos doctrinals

Visites als pobres de la Mare de Déu

Les visites als pobres són un mitjà de formació de l'obra de sant Rafael, que és l'apostolat que fan els fidels de l'Opus Dei amb la joventut.

Textos doctrinals

La justícia

Una de les preguntes que sovint s’escolten és: què li dec a Déu? I la resposta és ben senzilla: li ho devem tot.

Textos doctrinals

Què és la prudència?

La prudència és la virtut que disposa l’esperit a discernir en tota circumstància el nostre veritable bé i a escollir els mitjans per aconseguir-lo.

Textos doctrinals

Coses petites

La vida comuna i corrent de les persones, que els cristians volem santificar, està entreteixida de fets i situacions aparentment sense relleu, de relacions habituals i costums reiterats que fàcilment podrien desembocar en una existència rutinària i superficial.

Textos doctrinals

36 textos que sintetitzen la fe catòlica

Llibre electrònic «Síntesi de la fe catòlica», que aborda algunes de les veritats principals de la fe. Són textos preparats per teòlegs i canonistes amb un enfocament primordialment catequètic, que remeten a la Sagrada Escriptura, el Catecisme de l'Església catòlica, els ensenyaments dels Pares i el Magisteri.

Textos doctrinals

Tema 1. L’anhel de Déu

Al fons de l’esperit humà trobem una nostàlgia de felicitat que apunta a l’esperança d’una llar, d’una pàtria definitiva. Som terrenals, però anhelem el que és etern, anhelem Déu. Un Déu que podem conèixer amb certesa com a origen i final de l’univers i com a bé suprem, a partir del món i de la persona humana.

Textos doctrinals

Tema 2. El perquè de la Revelació

En l’home hi ha un desig natural d’assolir un coneixement ple de Déu, que no és capaç de conèixer sense l’ajuda de Déu. Déu s’ha revelat com un ésser personal i tri, a través de la “història de la salvació”, que recull la Bíblia. Amb aquesta revelació, Déu vol oferir als homes la possibilitat de viure en comunió amb ell, perquè puguin participar dels seus béns i de la seva vida, i així arribar a la felicitat.

Textos doctrinals

Tema 3. El desenvolupament de la Revelació

Déu s’ha revelat a poc a poc a l’home i ha culminat la seva revelació amb l’encarnació. Crist va constituir l’Església, que és la que manté viva la seva memòria i el presenta com el que, després de viure en aquest món, ha ressuscitat i està entre nosaltres per sempre. I aquesta missió la fa custodiant la paraula de Déu, que recullen les Sagrades Escriptures; transmetent la Tradició, i ensenyant, il·luminada per l’Esperit Sant, com viure cristianament en cada època (Magisteri).

Textos doctrinals