Número d'articles: 21

Elecció i nomenament del prelat de l'Opus Dei

Aquest text explica el procés d'elecció i posterior nomenament del prelat, tal com recullen els "Estatuts" de la prelatura de l'Opus Dei.

Prelatura Personal