Llibre electrònic: "L'educació en família"

Pensar l'educació. En aquest llibre electrònic es recullen alguns articles sobre la família i l'educació.

Llibres electrònics
Opus Dei - Llibre electrònic: "L'educació en família"

Es pot descarregar en MOBI, EPUB

Es tracta d'un llibre calidoscòpic per temàtica i autors, que no pretén donar solucions, sinó suscitar en cadascun el desig de millora, de recerca del bé, allà on es troba la veritable realització de la persona, la seva felicitat. Perquè cal pensar la persona com a subjecte de creixement, i això és l'educació: ajudar a créixer.

Índex de continguts del llibre

1. La missió educativa de la família (I)

2. La missió educativa de la família (II)

3. El dret dels pares a l'educació dels fills (I)

4. El dret dels pares a l'educació dels fills (II)

5. Educar en amistat

6. Educar en llibertat

7. Educar en temprança i sobrietat (I)

8. Educar en temprança i sobrietat (II)

9. Educar l'afectivitat

10. Transmetre la fe (I)

11. Transmetre la fe (II)

12. Educar per a la vida

13. Educar el cor

14. Jugar per viure: oci i temps lliure (I)

15. Festa i diversió: oci i temps lliure (II)

16. Els joves i la diversió: oci i temps lliure (III)

17. Les bones maneres

18. Educar en el pudor (1): els anys de la infantesa

19. Educar en el pudor ( 2): La infància i l'adolescència

20. L'autoritat dels pares

21. Educar en les noves tecnologies