"Tot ho atrauré cap a mi"

Un secret. —Un secret, a crits: aquestes crisis mundials són crisis de sants. ―Déu vol un grapat d'homes «seus» en cada activitat humana. ―Després... pax Christi in regno Christi ―la pau de Crist en el regne de Crist. (Camí, 301)

Instaurare omnia in Christo, dóna com a lema Sant Pau als cristians d'Efes; informar tot el món amb l'esperit de Jesús, col·locar Crist a l'entranya de totes les coses. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum, quan seré enlairat de terra, tot ho atrauré cap a mi. Crist, amb la seva Encarnació, amb la seva vida de treball a Natzaret, amb la seva predicació i miracles per les terres de Judea i de Galilea, amb la seva mort a la Creu, amb la seva Resurrecció, és el centre de la creació. Primogènit i Senyor de tota criatura.

La nostra missió de cristians és proclamar aquesta Reialesa de Crist, anunciar-la amb la nostra paraula i amb les nostres obres. El Senyor vol que el seus siguin a totes les cruïlles de la terra. Alguns els crida al desert, a desentendre's dels avatars de la societat dels homes, per fer que aquests mateixos homes recordin als altres, amb llur testimoni, que Déu existeix. A d'altres, els encomana el ministeri sacerdotal. A la gran majoria, els vol enmig del món, en les ocupacions terrenals. Aquests cristians, per tant, han de dur Crist a tots els àmbits on es desenvolupen les tasques humanes: a la fàbrica, al laboratori, al treball de la terra, al taller de l'artesà, als carrers de les gran ciutats i a les sendes de muntanya. (És Crist que passa, 105)

Rebre missatges per correu electrònic

email