“L'esperit de mortificació”

L'esperit de mortificació, més que com una manifestació d'Amor, brota com una de les seves conseqüències. Si falles en aquelles petites proves, ho has de reconèixer, flaqueja el teu amor a l'Amor. (Solc, 981)

Penitència, per als pares i, en general, per als qui tenen una missió de govern o educativa, és corregir quan calgui, segons la mena d’error i les condicions del qui necessita aquesta ajuda, per damunt de subjectivismes absurds i sentimentals.

L’esperit de penitència mena a no enganxar-nos desordenadament en aquest esbós monumental dels projectes futurs, en el qual ja hem previst quins seran els nostres traços i les pinzellades mestres. Quina alegria donem a Déu quan sabem renunciar als nostres gargots i als cops de brotxa de mestretites, i deixem que sigui Ell qui hi afegeixi aquells trets i colors que més li plaguin! (Amics de Déu, 138)

Rebre missatges per correu electrònic

email