Una factura de calefacció sorprenent

La factura de calefacció del meu apartament a l'hivern sumava una quantitat 800 francs superior a la d'altres vegades.

Favors
Opus Dei - Una factura de calefacció sorprenent Foto: Gonmi

No m'ho podia explicar, ja que l'últim hivern no m'havia comportat de diferent manera que els anys anteriors. De la consulta amb l'administració de l'edifici va resultar que els comptadors de la calefacció es llegeixen per ràdio. Per això funcionen per tot els llogaters de la mateixa manera, si van bé a tothom li van bé, i si van malament van malament a tothom. No podia ser que la lectura d'un sol comptador fos falsa.

Llavors vaig rebre l'estampa amb l'oració de Toni Zweifel. Vaig començar la novena confiada que, com enginyer, alguna cosa entendria de factures de calefacció i m'ajudaria a entendre-ho. El quart dia de la novena vaig rebre una carta de l'administració de l'edifici. Allà hi constava que m'havien facturat 10.000 kWh de més.
M. B. D., Berna