Com puc enviar un favor?

Si s'ha rebut un favor de Déu després d'acudir a la intercessió del servent de Déu Toni Zweifel, es pot enviar el relat a l'Oficina per a les Causes dels Sants de la Prelatura de l'Opus Dei. Així es contribueix a difondre la devoció i a deixar constància de l'eficàcia de la seva intercessió.