Biografia de Toni Zweifel

Toni Zweifel, nascut el 15 de febrer del 1938 a Verona, era fill d'un empresari suís. Va fer la carrera d'enginyer industrial a l'Escola Politècnica de Zuric (ETH), on va acabar els estudis el 1962.

Després d'una curta activitat en la indústria privada, va treballar com a col·laborador científic de l'Institut de Termodinàmica de l’ETH i va desenvolupar diverses patents. Alguns anys més tard, el 1972, sensible a la pobresa dels països en vies de desenvolupament, va canviar les seves ocupacions per a crear, juntament amb altres persones, la Fundació Limmat, amb seu a Zuric.

Sota la seva direcció, aquesta institució va promoure, els disset anys següents, centenars de projectes d'interès social en més de trenta països de quatre continents, centrats sobretot en la promoció de la família i la dona, l'atenció mèdica i la formació professional de la joventut.

El 1962 Toni Zweifel va demanar l'admissió a l’Opus Dei, institució de l'Església catòlica que per inspiració divina va fundar sant Josepmaria Escrivà de Balaguer amb la finalitat de promoure la crida de tots els cristians a la santedat en l'acompliment dels deures professionals i familiars.

Toni va seguir aquesta vocació amb total lliurament i absoluta fidelitat fins al final de la vida. La seva feina es va caracteritzar per una gran qualitat humana i sobrenatural, a impulsos del seu desig d'ajudar el proïsme amb eficàcia. Tot això unit a un cordial sentit de l'humor i a un estil de vida ple de senzillesa.

Toni va acceptar, amb lliurament ple a la voluntat de Déu, la malaltia inguarible que el va sorprendre el 1986, quan era al zenit de la seva activitat. Va morir de leucèmia a Zuric, el 24 de novembre del 1989, amb fama de santedat.