"Sacerdots fidels, pietosos, doctes, entregats, alegres!"

"És Jesús qui, en vosaltres i amb vosaltres, servirà a tots, cristians i no cristians", ha dit Mons. Xavier Echevarría, prelat de l'Opus Dei, als 27 nous sacerdots, en la cerimònia celebrada a Roma.

Últimes notícies

Mons. Xavier Echevarría va conferir el passat 23 d'abril l'ordenació sacerdotal a 27 fidels de la prelatura de l'Opus Dei. La cerimònia es va celebrar a la basílica de Sant Eugeni (Roma). Els nous sacerdots provenen de 13 països: Argentina, Brasil, Xile, Espanya, Filipines, Mèxic, Rússia, Finlàndia, Kenya, Costa Rica, el Congo, Itàlia, i Estats Units.

Durant l'homilia, el Prelat va dir als nous preveres: "sereu sacerdots per servir a totes les ànimes". I amb paraules del Papa Francesc els va recordar: "Sense creu no trobareu mai al veritable Jesús; i una Creu sense Jesús no té sentit".

"Us convertireu -va dir el Prelat- en sacerdots de la Nova Aliança. Actuant en la persona de Crist, podreu obrar amb autoritat en l'administració dels sagraments, anunciant la Paraula de Déu en el seu nom i servint a totes les ànimes com va fer Nostre Senyor". I va afegir: "És Jesús qui perdonarà per mitjà de vosaltres els pecats dels fidels que s'acostaran ben preparats al sagrament de la penitència... És Jesús qui, en vosaltres i amb vosaltres, servirà a tots, cristians i no cristians, quan us demanaran una paraula de consol, una llum que il·lumini les tenebres en què sovint es veuen embolcallats".

"Abans d'acabar -va continuar el Prelat- vull agrair als vostres pares, a les vostres famílies, als vostres amics, el paper que han exercit perquè florís la vostra vocació cristiana a l'Opus Dei, i després la vocació sacerdotal, sobretot amb la pregària i el bon exemple". I els va encoratjar a pregar a Déu, a través de la intercessió de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: "que aquests germans nostres siguin sempre sacerdots fidels, pietosos, doctes, entregats, alegres!".

Mons. Echevarría va convidar a tots "a resar pel Papa Francesc, pel Vicari del Papa per a la diòcesi de Roma, el cardenal Vallini, per tots els bisbes i preveres del món; i que acompanyem a tots els seminaristes perquè siguin fidels a la seva crida".