Els arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael

Entre els patrons de l'Opus Dei hi ha tres arcàngels dels quals es celebra la festa el 29 de setembre. Des de quan? De què són patrons? Per quin motiu?

Els arcàngels són els àngels que influeixen en els grans esdeveniments humans. Entre aquests hi ha Miquel, cap de la milícia celestial; Gabriel, el missatger, i Rafael, el protector dels viatgers.

• RAFAEL. Apareix com un àngel benèvol amb una mirada amable vers el sofriment dels homes (Tobies, 12, 13). Sant Josepmaria va posar sota el patrocini de l'arcàngel Rafael i de sant Joan la formació de la joventut, que rep el nom d'obra de sant Rafael.

• MIQUEL. A l'Apocalipsi de Joan es mostra com a protector. L'arcàngel Miquel i sant Pere són els patrons de la formació de la gent de l'Opus Dei que es compromet al celibat, els numeraris i numeràries i els agregats i les agregades. Se'n diu obra de sant Miquel.

• GABRIEL. És l'arcàngel que anuncia la vinguda de Jesús a la Mare de Déu (Lc 1, 11-38). Tant la formació que reben els supernumeraris i les supernumeràries, que són la gent de l'Opus Dei amb vocació al matrimoni, com el seu apostolat, s'encomana a l'arcàngel Gabriel i a sant Pau. Rep el nom d'obra de sant Gabriel.

Això és així des del dijous 6 octubre de 1932. Sant Josepmaria estava fent una estona de pregària a la capella de sant Joan de la Creu de Segòvia. Va tenir la moció interior d'invocar per primera vegada als tres Arcàngels i als tres Apòstols; sant Miquel, sant Gabriel i sant Rafael; sant Pere, sant Pau i sant Joan. Des d'aquell moment els va considerar patrons dels diferents camps apostòlics de l'Opus Dei.