Number of articles: 1

Първото българско поклонничество до Торесюдад

Група християни от Калояново (Пловдивска област) пристигна в светилището на Торесюдад (Уеска, Испания)

Социални инициативи