Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Ước gì bạn tìm kiếm Đức Kitô, gặp gỡ Đức Kitô và yêu mến Đức Kitô.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei