Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con là người sau chót trong mọi sự….,nhưng là người đầu tiên trong Tình Yêu.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei