Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Thiên Chúa vừa ở bên ta, vừa ở trên các tầng trời, là một Người Cha và thực sự là Cha chúng ta.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei