Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Lời cầu nguyện của người Kitô hữu không bao giờ là cuộc độc thoại.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei