Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Tất cả những gì ta làm vì Yêu đều đẹp đẽ và vĩ đại.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei