Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Một đặc điểm rất quan trọng của người tông đồ là yêu mến Thánh Lễ.”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei