NHIỆT THÀNH VỚI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG

“Nếu bạn đem yêu thương vào mỗi ngày thì mỗi ngày sẽ khác biệt.” Đây là lời khuyên của Đấng sáng lập Opus Dei cho những người muốn thoát khỏi nếp sống thường lệ và tìm được Chúa trong cuộc sống hằng ngày của họ.