Tiểu sử

Tiểu sử Thánh Josemaría Escrivá, vị sáng lập Opus Dei.

Thánh Josemaría Escrivá
“Thiên Chúa vừa ở bên ta, vừa ở trên các tầng trời, là một Người Cha và thực sự là Cha chúng ta.”