Làm việc vì yêu thương

Công việc nào tốt nhất? "Đó là công việc được thực hiện với tất cả tình yêu dành cho Chúa”, Thánh Josemaría nói trong đoạn video này về công việc và phục vụ tha nhân.