Thánh Josemaría Escrivá
“Một đặc điểm rất quan trọng của người tông đồ là yêu mến Thánh Lễ.”