Thánh Josemaría Escrivá
“Ước gì bạn tìm kiếm Đức Kitô, gặp gỡ Đức Kitô và yêu mến Đức Kitô.”