Mẫu gương người Kitô hữu trong công việc

“Trong một môi trường không đậm tinh thần Kitô hữu lắm, làm sao chúng con có thể bảo vệ những điều chúng con tin? Câu hỏi này cho đến nay vẫn còn thích hợp, đã được đặt cho thánh Josemaría vào năm 1972. Sau đây là câu trả lời của Ngài.