Thánh Lễ

Chúa Giêsu Kitô, thực sự hiện diện trong Mình Máu Thánh: "Lạy Chúa, con biết Chúa hằng sống, Chúa ẩn mình nơi đó vì Yêu".

Short videos of the Founder