Tiểu sử

Tiểu sử Thánh Josemaría Escrivá, vị sáng lập Opus Dei.

Thánh Josemaría Escrivá
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con là người sau chót trong mọi sự….,nhưng là người đầu tiên trong Tình Yêu.”