För att begrunda och föra tron vidare

Denna sektion erbjuder några texter för att meditera över trosliv (texter om dygder, Jesus Kristus, arbetet, familjen, osv), samt andra resurser för föra vidare den kristna budskapet.

Om prästeskapet

En webbplats med resurser

COLLATIONES.org väljer ut bibliografiska resurser för dem som vill fördjupa sig i den katolska tron och särskilt specifika ämnen för präster. Texterna är framför allt på spanska med det finns en del översättningar till andra språk.

Videor om Prästadömets år

Benedikt XVI utlyste 2011 ett år av bön speciellt för prästerna. Med anledning till detta år gjordes en videoserie om prästämbetets gåva.

Biskop Javier Echevarrías herdabrev

Meddelande från prelaten (12 juli 2019)

Under sin resa till USA och Kanada påminner Msgr. Ocáriz hur stark de heligas gemenskap är och hur vi kan hjälpa och stödja varandra på den plats där vi befinner oss just då.

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Sedan jag lämnade Rom har jag tackat Herren särskilt för hur fantastisk de heligas gemenskap är. Tron gör oss säkra på att vi till och med är närmare varandra än vad den fysiska närvaron innebär.

När jag kommer till en plats verkar det som om vi som är där då alltid har varit tillsammans. Samma sak händer när jag lämnar en ...