Dora del Hoyo, yrkesskicklighet i hemmet

Dora del Hoyo föddes den 11 januari 1914 i Boca de Huérgano (León, Spanien). Hennes föräldrar var föredömliga kristna och uppfostrade henne sedan hon var liten till att vara en god dotter till Gud.

Be till Dora

Denna är bönen man kan använda för att be om Doras förböner inför något behov.

Play

Det skulle kunna vara... Det är Dora!

En grupp unga människor ombads att, utifrån några ledtrådar, gissa vilket yrke det handlade om. Yrket ifråga kräver organisationsförmåga, initiativ, kreativitet och fantasi samt förmågan att fatta beslut och arbeta i team. De intervjuade tänkte att det kunde handla om en företagsledare, en läkare, en ingenjör, en lärare...